วัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดกิจกรรม “หัตถศิลป์ ผ้าถิ่นตราด”

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“หัตถศิลป์  ผ้าถิ่นตราด”  เป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าประจำจังหวัดตราด   หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างผ้าไทย สู่อัตตลักษณ์ความเป็นตราด  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดขึ้นภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การส่งมอบผ้าต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ  การเปิดตัวผ้าประจำจังหวัดตราด ทั้ง 3 ลาย
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าประจำจังหวัดตราด ทั้ง 3 ลาย ประกอบด้วย ลายศรีตราด ลายเพลินสมุทร และลายกฤษณาชมคลื่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จะดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลไปยังผู้ประกอบการเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่อไป /…

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :