ผู้ว่าฯ ตราด คนใหม่ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญของจังหวัดตราด ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก

(1 ต.ค. 64) นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  คนใหม่ พร้อมด้วย นางชุลีพร  เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด คนใหม่  เดินทางเข้าสักการะศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญของจังหวัดตราด  ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก โดยเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  จากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนชาวตราดให้ความเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางเข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดโยธานิมิต หรือวัดโบสถ์ อำเภอเมืองตราด  ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตร พระแสงราชศัสตราประจำเมืองตราด ภายในศาลากลางจังหวัดตราด  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตราด
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตนเองพร้อมที่จะมุ่งมั่นที่จะร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด แม้ปัจจุบันจะมีปัญหาสถานการณ์โควิด -19 แต่จากความได้เปรียบในหลายด้านของจังหวัดตราด และความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยกัน โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไปด้วยกัน /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :