หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 จัดกำลังพลช่วยเหลือราษฎรขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

(12 ต.ค. 64)  พันเอกอนุวัตร  เหลืองวิลัย  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว 12 นาย เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ 1 ลำ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้น หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  ในการขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม จำนวน 12 ครัวเรือน  พร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนหนึ่งเข้าช่วยการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  โดยช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวม 8 ครัวเรือน  นอกจากนี้ในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด เบอร์โทร 039-591019 ตลอด 24 ชั่วโมง /...

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :