บรรยากาศเปิดโรงเรียนวันแรก ที่ จ.ตราด ด้าน ผวจ.ตราด ออกตรวจประเมินการป้องกันโควิด -19 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Onsite) วันแรก

(1 พ.ย. 64) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  (โควิด -19)  ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (Onsite) วันแรกของการเปิดภาคการศึกษา ที่ 2/2564 ที่โรงเรียนอนุบาลตราด  โดยมี นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี รองศึกษาธิการจังหวัดตราด และนายสังคม  จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด นำเสนอมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสถานศึกษา
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางสถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่เด็กเดินเข้าโรงเรียน จนกระทั่งกลับออกจากโรงเรียน  ซึ่งทุกส่วน ทั้งครูอาจารย์ ตัวเด็กนักเรียน ผู้ที่อยู่ภายในโรงเรียนทุกคน  จะต้องปฏิบัติตามาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด  เพื่อดูแลเด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าส่งบุตรหลานมาเรียนแล้วมีความปลอดภัย จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่าสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ดี  ภายหลังจากนี้ 1 -2 สัปดาห์ ทางจังหวัดจะได้ประเมินว่าการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจะพบปัญหาจากโควิด -19 หรือไม่ต่อไป 
นายสังคม  จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลตราด มีเด็กนักเรียนทั้งหมดเกือบ 2,000 คน แต่การเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ในครั้งนี้จะเปิดเฉพาะชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น มีนักเรียนประมาณ 700 กว่าคน โดยการจัดการเรียนการสอนจะแบ่งเด็กในแต่ละชั้นเรียนเป็น 2 ห้อง เพื่อลดความแออัดในชั้นเรียน  อย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่ยังไม่ไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ก็สามารถให้บุตรหลานเรียนผ่านออนไลน์  ส่วนสาเหตุที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นชั้นเรียนที่มาจากปฐมวัย จึงต้องมีการปรับตัวในการเรียนของเด็กนักเรียน 
ภาพ-ข่าว/ชวลิต  คชรักษ์  สวท.ตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :