จ.ตราด เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่สอง ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปอีกจำนวน 1,300 โดส

(3 พ.ย. 64)  บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเป็นฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง  จำนวน 1,300  โดส  ให้กับเป้าหมาย ที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac  เป็นเข็มแรกมาแล้ว  โดยมีอาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19
สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดตราด  ยังคงใช้สูตรฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ฉีดวัคซีน Sinovac  เป็นเข็มแรก และฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดตราดมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 147,998 คน คิดเป็นรอยละ 89.10 จากเป้าหมาย 166,101 คน (ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร)  /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :