ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ มอบนโยบายให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น ย้ำให้ปฎิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายและเร่งให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน

( 10 พ.ย.64 )  นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางลงพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อประชุมมอบนโยบายปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด  โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่นำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองใหญ่และท้องถิ่น รวมทั้งภาคการประมงในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การมาปฏิบัติราชการในจังหวัดตราดในครั้งนี้ และได้เดินทางลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นครั้งที่ 2 แล้ว อยากจะเห็น หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการโครงการต่างๆที่เป็นงานประจำให้สำเร็จตามกรอบนโยบาย ขณะที่อําเภอคลองใหญ่มีพื้นที่ติดชายแดน และมีพื้นที่ทางทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทำการค้าผิดกฎหมาย  การลักลอบเข้าเมือง พร้อมเกิดโรคระบาดตามมาอีกด้วย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการดูแลการเข้าออกของเรือประมงและการทําตามกฎหมายของการทําประมง แรงงานเรือประมง เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังได้เน้นย้ำเรื่องการเดินทางผ่านแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดตราดเปิดให้เข้า-ออกเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวันจะมีการขนส่งสินค้าประมาณวันละ 200 คัน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้นำประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานชาวต่างชาติในพื้นที่ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบโดยเร็วที่สุด 
และในโอกาสนี้  นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก ได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ด้วยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้มีฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 90% และมีความประสงค์อยากให้มีการปรนการเข้า-ออกผ่านชายแดนมากขึ้น แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลางอย่างเคร่งครัดต่อไป //

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :