จังหวัดตราด เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 126 ชุด ในงานวันตราดรำลึก 116 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม นี้

(15 มี.ค. 65)  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด    เปิดเผยว่า   ตามที่ จังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดให้มีการจัดงานวันตราดรำลึกต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม  2449 เป็นวันที่ผืนแผ่นดินจังหวัดตราด ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 116 ปี  โดยงานดังกล่าวมีพิธีสงฆ์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับจังหวัดตราด ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญเมือง ในวันที่ 22 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก  นอกจากนี้ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 126 รูป ในวันที่ 23 มีนาคมเวลา 07.29 น.  ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ในการนี้ จึงหวัดตราดขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 126 ชุด ราคาชุดละ 400 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยสามารถยื่นแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด อาคารพระปริยัติธรรม วัดโยธานิมิต  พระอารามหลวง  ถนนเทศบาล 4  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม  2565 โดยได้มอบหมายให้นางสุพัชรธิดา  ณ นคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  หมายเลขโทรศัพท์   06 – 1916 – 4462 เป็นผู้ประสานงาน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-5491 ในวันและเวลาราชการ /…


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :