จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า....

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
(3 เม.ย. 65)   นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่  2 เมษายน 2565   โดยจิตอาสา  ข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า   บริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยวแห่งนี้  รวมทั้งร่วมกันปลูกผักภายในโรงเรียน เป็นการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย  อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยเคร่งครัด /…

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :