จ.ตราด สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

(18 เม.ย. 65)  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดตราด ซึ่งมีการประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ที่มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง  เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ที่ห้องประชุมตราดสีทอง  ศาลากลางจังหวัดตราด
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565  โดยในรอบวันที่ 17 เมษายน 2565  เกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้น 1 ครั้ง  ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด  มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนยอดรวมอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดตราดระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 20 ราย  และเสียชีวิตรวม 1 ราย  จำแนกพื้นที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นพื้นที่จากมากไปหาน้อย  อำเภอเมืองตราด 6 ครั้ง อำเภอเขาสมิง 4 ครั้ง อำเภอแหลมงอบ 3 ครั้ง  อำเภอบ่อไร่ 2 ครั้ง อำเภอเกาะช้าง 2 ครั้ง อำเภอเกาะกูด 2 ครั้ง  และอำเภอคลองใหญ่ 1 ครั้ง   ทั้งนี้จากการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ ตลอดทั้ง 7 วัน ได้มีการเรียกตรวจรถทั้งสิ้น 7,557 คัน พบผู้กระทำความผิดรวม 882 ราย โดยฐานความผิดที่พบมากที่สุด คือ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 320 ราย รองลงไปไม่สวมหมวกนิรภัย 319 ราย ใช้ความเร็วเกินกำหนด 85 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 78 ราย เมาสุรา 33 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 28 ราย ขับรถย้อนศร 17 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 2 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจรตลอดช่วง 7 วันพบว่ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  จำนวน 20 คัน คิดเป็นร้อยละ 95.24 และรถยนต์ 4 ล้อ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.76    โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ยังคงเป็นเรื่องของการขับรถเร็ว ร้อยละ 37.50  รองลงไป ดื่มสุรา ร้อยละ 29.19 สภาพรถไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 8.33 และสาเหตุจากปัจจัยอื่น ๆ ร้อยละ 4.17    อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ ทางจังหวัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดตราด ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจทุกแห่ง รวมทั้งประชาชนที่ร่วมกันรักษาวินัยจราจร ตลอดช่วง 7 วันของการรณรงค์ /...

ที่มา  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :