พาณิชย์จังหวัดตราด ร่วมกรมการค้าภายใน จัดกิจกรมเจรจาและลงนามซื้อขายผลไม้ตราด ผลผลิตรวม 6,885 ตัน มูลค่ารวม 414.68 ล้านบาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด นำโดยนางวรัญญา ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้ของจังหวัดตราด  และผู้ประกอบการค้าผลไม้ ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าค้าส่งค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงซื้อขายผลไม้ :  ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย และสับปะรด  ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จัดขึ้นที่โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้ของจังหวัดตราด  (ผู้ขาย) จำนวน 6 ราย เข้าร่วม ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนสับปะรดตราดสีทอง   2) สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด 3) สหกรณ์เกษตรเขาสมิง จำกัด 4) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จำกัด 5) สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด 6) กลุ่มเกษตรกรเทพนิมิตร ได้เจรจาการค้ากับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก – ค้าส่ง และบริษัทผู้รวบรวมผลผลิต ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สับปะรด ฯลฯ ปี 2565   รวมทั้งได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน กับ ผู้ซื้อ จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด 2) บริษัท เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด 3) บริษัท เอเจ ฟรุ๊ต อินเตอร์เทรด จำกัด 4)บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  6) บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ 7) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสกีผลไม้   
สำหรับการจัดกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงซื้อขายผลไม้ในครั้งนี้ รวมปริมาณผลผลิต 6,885 ตัน มูลค่ารวม 414.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุเรียน 2,350 ตัน เงาะ 1,930 ตัน มังคุด 1,510 ตัน มังคุดอินทรีย์ 15 ตัน ลองกอง 280 ตัน ลองกองอินทรีย์ 6 ตัน สับปะรด 754 ตัน และสละ 40 ตัน /...


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :