บรรยากาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรวันแรกที่จังหวัดตราด ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร ยังคงมีรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้า - ออกตามปกติ

ตามที่ ศบค.มีมติ เปิดด่านชายแดนถาวรใน 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางทางบกระหว่างประเทศในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบรรยากาศในการเปิดด่านถาวรในวันแรกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด ที่มีการเปิดด่านระหว่างเวลา 06.00 -22.00 น. บรรยากาศทั่วไปปรากฏว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า – ออก มีเพียงรถขนส่งสินค้าจากฝ่ายไทยเดินทางไปข้ามแดนไปส่งสินค้าในฝั่งประเทศกัมพูชา และรถขนส่งสินค้าบางส่วนข้ามแดนเข้ามาส่งสินค้าในไทย  ในขณะที่หน่วยภาครัฐบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเดินทางผ่านจุดผ่านแดน ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่ทาง ศบค. กำหนด  ในขณะที่ร้านค้าต่าง ๆ บริเวณตลาดค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก เริ่มมีร้านค้าเปิดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนเดินจับจ่ายซื้อสินค้า 
นายแฉล้ม อิ่มอุไร ผู้ช่วยนายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านหาดเล็ก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกในการเปิดด่านชายแดนตามมติของ ศบค.  ทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแห่งนี้ มีความพร้อมในการรองรับการเดินทางผ่านด่านแห่งนี้ โดยกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ถือหนังสือเดินทาง (Passport) จะมีการตรวจการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามเกณฑ์ (2 เข็ม)  โดยเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามา  นอกจากนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass (https://tp.consular.go.th/) ไว้แล้ว   มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง  และมีการทำประกันภัยโควิด -19   กรณีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ครบตามเกณฑ์ จะต้องมีผลการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลการตรวจ RT-PCR จะต้องกักตัว 5 วัน  ณ โรงแรมที่จองไว้ และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 - 5   ส่วนผู้ที่ใช้  Border Pass  พำนักในไทยไม่เกิน 3 วัน ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass ไม่ต้องมีการทำประกันภัยโควิด -19   แต่ต้องมีเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามเกณฑ์  มีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ไม่ต้องกักตัว   อย่างไรก็ตามกรณีที่คนไทยต้องการจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในกัมพูชา จะต้องมีผลการฉัดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามเกณฑ์   และมีผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เช่นกัน ซึ่งทางการกัมพูชาจะใช้ตรวจในรูปแบบเดียวกันกับประเทศไทย 
ด้านผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายหนึ่ง ที่เข้าไปส่งสินค้าในกัมพูชา กล่าวว่า การเปิดด่านชายแดน ระหว่างเวลา 06.00 -22.00 น. ส่งผลดีต่อผู้ขนส่งสินค้า ที่เดิมกำหนดให้อยู่ในกัมพูชาได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอในการลงสินค้า เนื่องจากในแต่ละวันมีรถสินค้าจากไทยข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเกาะกง กัมพูชากว่า 200 คัน /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :