เกษตรกรพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม ขณะปรับพื้นที่ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ (2 พ.ค. 65)  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) โดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (บ่อไร่/ชค.ทพ.นย.1) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) จากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร./นปท.2) และนายธนะสิทธิ์ โชติธนะสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ร่วมกันตรวจสอบ และเก็บกู้วัตถุระเบิด บริเวณเนินเขาในพื้นที่ทำกินของ นายวิโรจน์ มุขเลิศ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งกำลังปรับพื้นที่ทำโขดดินเพื่อปลูกทุเรียน แล้วขุดพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม 
จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าเป็นลูกระเบิด RPG 2 จำนวน 16 นัด ลูกกระสุน ปรส. ขนาด 82 มิลลิเมตรจำนวน 43 นัด ทุ่นระเบิดชนิด POM - Z (ฝักข้าวโพด) จำนวน 1 ลูก และทุ่นระเบิด ชนิด PP-MI-SR จำนวน 1 ลูก จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายและคัดแยกออกจากหลุมนำมารวมไว้ พร้อมการทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันอันตราย จากนั้นเจ้าหน้าที่ EOD ได้ปรึกษากับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำลายวัตถุระเบิดดังกล่าว  พร้อมทั้งให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาขนในพื้นที่ได้รับทราบว่าจะมีการทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ เพื่อถึงป้องกันการเข้าใจผิดเมื่อได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้น ตลอดการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามที่ขุดพบมีสภาพผุขึ้นสนิมและเก่า เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากสมัยสงครามเขมรแดง ซึ่งในพื้นที่ จังหวัดตราด มักจะพบโดยเกษตรกรที่ทำกินอยู่บริเวณชายเขาบรรทัดอันเป็นบริเวณที่ทหารเขมรแดงต้องถอยล่นลงมาลักลอบอาศัยอยู่ เพราะถูกทหารเวียดนามและทหารรัฐบาลกัมพูชาโจมตีรุกไล่ลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ในขณะที่ถูกทหารไทยผลักดันไม่ให้รุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในไทยเช่นกัน ซึ่งทหารเขมรแดงบางส่วนอาจนำอาวุธประจำกาย/หน่วยฝั่งดินไว้ แล้วหลบหนีการสู้รบโดยเข้าไปปะปนกับประชาชนชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามข้ามเทือกเขาบรรทัดเข้ามาในจังหวัดตราด ตลอดแนวชายแดน ทั้งนี้ ระเบิดที่ตรวจพบแม้จะมีสภาพเก่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ยังสามารถเกิดการระเบิดได้ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ EOD จึงใช้วิธีทำลายทิ้งในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้าย /…

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :