จังหวัดตราด ออกประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สถานศึกษาที่เปิดเรียนระบบ Onsite วันแรก

(17 พ.ค. 65)   นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2565 ในระบบ  Onsite วันแรก รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ  สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา และสถานศึกษาเอกชน ที่โรงเรียนสุนันทาวิทยาคม โดยมีนายธนะชัย  อุปริรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครู อาจารย์สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสถานศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จากการตรวจประเมินสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งพบว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียน  ทั้งนี้ทางจังหวัดยังได้ให้คำแนะนำในบางจุดที่ยังบกพร่อง  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นให้เข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ หรือ รพ.สต.ในแต่ละพื้นที่ โดยในส่วนของวัคซีนเข็มกระตุ้นของนักเรียนได้ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นของนักเรียน เพื่อการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ทั้งนี้เพื่อทำให้การจัดการเรียนการสอนในระบบ Onsite เป็นไปตามปกติให้มากที่สุด /...

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar