ผู้ว่าฯตราด ปล่อยแถว คาราวานรถผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตผลไม้ (เงาะ) ไปยังตลาดปลายทางในประเทศ

เวลา 19.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยแถว คาราวานรถผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตผลไม้ (เงาะ) ไปยังตลาดปลายทางในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมด้วย นางวรัญญา ถนอนพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรชาวสวน เข้าร่วม

นางวรัญญา ถนอนพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด ได้กล่าวถึงการปล่อยแถว คาราวานรถผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตผลไม้ (เงาะ) ไปยังตลาดปลายทางในประเทศ นั้นเป็นไปตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จำนวน 18 มาตรการ เพื่อดูแลตลาดผลไม้ไทยให้ราบลื่นที่สุด โดย 1 ใน 18 มาตรการ ได้แก่ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลไม้ โดยกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทางในประเทศ กรมการค้าภายในจึงร่วมกับจังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมกระจายผลผลิต (เงาะ) ไปยังตลาดปลายทางภายในประเทศ เพื่อกระจายผลผลิตผลไม้ไปยังตลาดปลายทางภายในประเทศ ปริมาณไม่น้อยว่า 200 ตัน ขึ้นไป โดยผู้รวบรวมผลไม้ ได้รับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป..../

ที่มา : สวท.ตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :