จังหวัดตราดจัดประกวด “ธิดาระกำหวาน” ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565

       (25 พ.ค. 65)  บริเวณเวทีกลางงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565  ได้จัดให้มีการประกวด “ธิดาระกำหวาน”  ประจำปี 2565  ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565  โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากร่วมชมการประกวดในครั้งนี้  ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดธิดาระกำหวาน  ประจำปี 2565 
       สำหรับการจัดประกวด “ธิดาระกำหวาน” ประจำปี 2562 มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนส่งสาวงามเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยการจัดประกวดในครั้งนี้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบการประกวดจากทั้ง 18  คน แบ่งเป็นการคัดเลือก รอบคัดเลือก 10 คน และรอบคัดเลือก 5 คน ที่ทั้ง 5 คนต้องสุ่มตอบคำถาม  ก่อนที่จะประกาศผลการประกวด โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ ปรากฏว่า ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 นางสาวนุชจรีย์ แนวพะนา ซึ่งเทศบาลเมืองตราดส่งเข้าประกวด สามารถคว้ารางวัลธิดาระกำหวานประจำปี 2565 ได้รับสายสะพายพร้อมมงกุฎและเงินรางวัล  นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจมหาชน ที่ได้จากการการกดไลค์ของประชาชน  ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข  15 นางสาวไคริกา ใจรักษ์  รวมทั้งรางวัลขวัญใจช่างภาพ  ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข  12  นางสาวโสภิดา บุศราคำ พ่วงด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   และรางวัลงามอย่างไทย ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข  4 นางสาวกาญจนา ไชยเวช    /...

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :