จังหวัดตราด เผยตัวเลขชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก ช่วงเดือนพฤษภาคม มีจำนวนกว่า 1 หมื่นราย

(30 พ.ค.2565) นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ นายอำเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงานสถานการณ์ ภายหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดครั้งที่ 24/2565 ว่า ภาพรวมการเดินทางเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 1-29 พ.ค. 2565 มีประชาชนเดินทางเข้ามายังประเทสไทย ผ่านบริเวณด่านหาดเล็ก จำนวน 11,414 คน  
นอกจากนี้ การนำแรงงานชั่วคราวเข้ามาทำงานในฤดูผลไม้ (ชั่วคราว) ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 27  พฤษภาคม 2565 มียอดแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วจำนวน 682 คน จากยอดขออนุญาตนายจ้าง 161 คน
สำหรับการขยายจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก ฉก.นย. ตราด และเทศบาลตำบลหาดเล็ก ที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก นำกำลังพลและเครื่องจักรมาช่วย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายค้าขายได้สะดวก ยิ่งขึ้น...../
พชร เอิบพบ - ภาพ
หทัยกาล นาดี - ข่าว


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar