❖ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย

โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจครั้งนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อใช้สื่อและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar