❖ แบบสํารวจความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566 – 2585 และทบทวนบทวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ.2566 – 2570

คลิกลิ้งค์ https://forms.gle/LvnV3bUJe6R1SnKJ8
หรือ แสกน QR CODE ด้านล่าง

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar