❖ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ระหว่าง 1พย.66-2 มค.67

สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
               กรมขนส่งทางบกได้มีประกาศ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ คนพิการ โดย ให้ผู้พิการที่ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้พิการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราดสามารถ ยื่นคำขอนี้ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar