❖ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

            เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต  ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามตารางแนบท้ายนี้  

ตารางการออกหน่วยรับบริจาค เหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดือนพฤศจิกายน 2566  ตามโครงการรับริจาคโลหิต ประจำปี 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.
1.    พฤหัสบดี    2 พ.ย.66    ศาลากลางประชาคมจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด    สำนักประกันสังคมจังหวัดตราด
2.    อังคาร    7 พ.ย.66    ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด    โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
3.    ศุกร์    10 พ.ย.66    หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง    ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง
4.    พฤหัสบดี    16 พ.ย.66    โรงอาหารฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจอาร์ 2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ    บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งทะเล เจอาร์ 2
5.    พุธ    22 พ.ย.66    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 88 พรรษา  ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่  ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่
6.    พฤหัสบดี    30 พ.ย.66    อาคาร 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด    โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar