❖ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ขอเชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ขอเชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566
              สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566  สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566 ได้ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 โทร 039-512-711


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar