❖ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ณ วัดแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

จังหวัดตราดร่วมกับอำเภอแหลมงอบ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานทอดกฐิน
กำหนดการ มี 2 ช่วง 
             ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พิธีทอดกฐิน
             ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาสม
             การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar