❖ งานวันดินโลก ปี 2566

กรมพัฒนาที่ดินกำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ‘Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต’ ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 พร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัน King bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar