❖ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณะรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3

                สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณะรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและวิถีชีวิตที่ดีงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย โดยทำในรูปแบบประเภทคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 60 วินาที โดยสื่อถึงเรื่องราวดีๆ ภายในครอบครัว วิถีชีวิต วัฒนะรรมอันดีงาม ค่านิยมไทย การปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสืบสาน สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย จัดส่งผลงานประกอบด้วย ไฟล์คลิปวิดีโอ เอกสารแนวคิดในการสร้างผลงานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yuttasat.trat.culture@gmail.com ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar