!!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1494/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) เพิ่มเติม เฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :