จังหวัดตราด ประกาศให้ "ผ้าลายศรีตราด" "ลายเพลินสมุทร" และ "ลายกฤษณาชมคลื่น" เป็นผ้าประจำจังหวัดตราด

จังหวัดตราด ประกาศให้ "ผ้าลายศรีตราด" "ลายเพลินสมุทร" และ "ลายกฤษณาชมคลื่น" เป็นผ้าประจำจังหวัดตราด
ลงประกาศเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคะแนนโหวต :