รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) |
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) |


คะแนนโหวต :