โรงพยาบาลตราด ให้บริการฉีดวัคซีนแบบวอคอิน เข็มที่ 1 2 3

👉👉👉หลักฐานที่ต้องใช้ ✅ คนไทย - บัตรประชาชน ✅ ต่างชาติ - บัตรแรงงาน / พาสปอร์ต

 คะแนนโหวต :