สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน เลขที่ ตร.75 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565  โทร. 039-512836  ในวันและเวลาราชการ และจะทำการประมูลในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาดบ้านพัก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar