!!!!! อัปเดต!!!!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1664/2564 เรื่อง ขยายเวลาการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 🔴กอนช. ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ช่วง 8-12 ก.ย. นี้ !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1558/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1494/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) เพิ่มเติม เฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด !!! อัปเดต !!! คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1354/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) (ฉบับที่ 17)

TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

สถานี :
วันที่ : วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม
 
 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

 

VIDEO Multimedia
วิดีโอมัลติมีเดีย
 

● This October, Chiang Mai is set to reopen to fully vaccinated international visitors in four districts, including Mueang, Mae Rim, Mae Tang and Doi Tao.

 

Facebook


 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image