❖ แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ❖ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ❖ แบบสํารวจความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566 – 2585 และทบทวนบทวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ.2566 – 2570 ❖ ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย ❖ เชิญชวนเข้าร่วม ประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท

TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม

 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จ.ตราด จัดหน่วย พอ.สว. บริการประชาชน ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ให้บริการประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน โดยเป็นการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนมีบริการต่าง ๆ
ผู้เข้าประกวดธิดาระกำหวาน ประจำปี 2566
ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ ให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 16 สาวงาม ในงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
บรรยากาศการเลือกตั้งที่ จ.ตราด คึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดให้มีการลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่ผู้ว่าตราด พร้อม กกต.ตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด 4 หน่วยเลือกตั้ง
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จังหวัดตราด เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 8 เทศบาลเมืองตราด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด มีประชาชนหลายคนมายืนรอใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น.
เจาะกิจกรรมเด่นในงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ สนามหลวงตราด
งาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด " งานประจำปี ที่มุ่งหวังส่งเสริมและให้กำลังใจเกษตรกรชาวตราด ให้มีพื้นที่แสดงความเป็นปราชญ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตร
และของดี ที่มีอยู่ในเมืองตราด เช่น หมาหลังอาน ไก่ตี รวมถึง ระกำหวาน ที่ เป็นชื่อของงาน !!! 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ สนามหลวงตราด
เกษตรกร เตรียมเลย ‼ กิจกรรมการประกวด ผลไม้ 6 ชนิด งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ปี 2566
พี่น้องเกษตรกร สามารถร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัล กว่า 4,000 บาท โดยส่งผลไม้เข้าร่วมในการประกวด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
จังหวัดตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่ศาลาเปรียญวัดบางปิดล่าง
ขนส่งจังหวัดตราด ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนจะนำรถออกให้บริการผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด นางพิกุล ศิริเกษ ขนส่งจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราด ติวเข้มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงตรวจหาแอลกอฮอล์...
จ.ตราด เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดตราด พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส. วันแรก ที่จังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตราด วันแรก ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดตราด มีความคักคักตั้งแต่เช้า
จังหวัดตราดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คปส.) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้น...
จังหวัดตราด ขอเชิญเที่ยวงานวันตราดรำลึก ๑๑๗ ปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ภายใต้แนวคิด #คชสารคู่แผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพ่อ ร.๕ ชมการจัดแสดงนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี ณ ท้องสนามหลวงศาลากลางจังหวัดตราด (วิดีโอคลิป)
 

NBT Central 11
รายการถ่ายทอดสด

Facebook


 

 
 

PRD OTT

 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

Video Clip
วิดีโอคลิป

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านแนวคิด “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปัน ความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสันติและสอดคล้องกันจากการมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคั่งอย่างสมดุล ที่ซึ่งทุกชีวิตสามารถเติบโตและงอกงาม ในขณะที่สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู อนาคตที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนมีบทบาทและสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้ได้

มาร่วมส่งแรงใจให้ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเวนท์ ระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกัน
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
NBT Central
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
พระลาน
กยศ
ทางรัฐ
Fakenews
INFO
กอช
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จังหวัดตราด