TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

image
ชมข้อมูล
image
ตามที่ ศบค.มีมติ เปิดด่านชายแดนถาวรใน 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางทางบกระหว่างประเทศในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบรรยากาศในการเปิดด่านถาวรในวันแรกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด ที่มีการเปิดด่านระหว่างเวลา 06.00 -22.00 น. บรรยากาศทั่วไปปรากฏว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า – ออก มีเพียงรถขนส่งสินค้าจากฝ่ายไทยเดินทางไปข้ามแดนไปส่งสินค้าในฝั่งประเทศกัมพูชา และรถขนส่งสินค้าบางส่วนข้ามแดนเข้ามาส่งสินค้าในไทย
ชมข้อมูล
สถานี :
วันที่ : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ตราดจัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวด “ธิดาระกำหวานประจำปี 2565” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เป็นประธาน ...
image
ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยแถว คาราวานรถผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตผลไม้ (เงาะ) ไปยังตลาดปลายทางในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น พร้อมด้วย นางวรัญญา ถนอนพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด
image
นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2565 ในระบบ  Onsite วันแรก รวม 3 แห่ง
image
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) โดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (บ่อไร่/ชค.ทพ.นย.1) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) จากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร./นปท.2) และนายธนะสิทธิ์ โชติธนะสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ร่วมกันตรวจสอบ และเก็บกู้วัตถุระเบิด บริเวณเนินเขาในพื้นที่ทำกินของ นายวิโรจน์ มุขเลิศ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งกำลังปรับพื้นที่ทำโขดดินเพื่อปลูกทุเรียน แล้วขุดพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม
image
ตามที่ ศบค.มีมติ เปิดด่านชายแดนถาวรใน 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางทางบกระหว่างประเทศในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบรรยากาศในการเปิดด่านถาวรในวันแรกที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด ที่มีการเปิดด่านระหว่างเวลา 06.00 -22.00 น. บรรยากาศทั่วไปปรากฏว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า – ออก มีเพียงรถขนส่งสินค้าจากฝ่ายไทยเดินทางไปข้ามแดนไปส่งสินค้าในฝั่งประเทศกัมพูชา และรถขนส่งสินค้าบางส่วนข้ามแดนเข้ามาส่งสินค้าในไทย
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดลายผ้าประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดขึ้น
image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด นำโดยนางวรัญญา ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้ของจังหวัดตราด  และผู้ประกอบการค้าผลไม้ ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าค้าส่งค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงซื้อขายผลไม้ :  ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย และสับปะรด  ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จัดขึ้นที่โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดตราด
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นำคณะนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมปั่นแรลลี่ชะนีเกาะช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมร่วมงาน “เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)”   โดยปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ชะนีเกาะช้างจากโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง 
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยจิตอาสา ข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
image
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด    เปิดเผยว่า   ตามที่ จังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดให้มีการจัดงานวันตราดรำลึกต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม  2449 เป็นวันที่ผืนแผ่นดินจังหวัดตราด ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอีกครั้ง
image
นาวาโท เอกราช  สารคำ เสนาธิการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีพัฒนาการอำเภอแหลมงอบ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 

NBT Central 11
รายการถ่ายทอดสด

 

Facebook


 

 
 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

Video Clip
วิดีโอคลิป

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image