สวท.ตราดร่วมกับนักจัดรายการอาวุโส สร้างเครือข่ายและให้บริการข้อมูลข่าวสารมอบสื่อเสียง(วิทยุ)เพื่อเพิ่มการรับฟัง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด นางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ร่วมกับนายกรวย วงศ์ทอง นัดจัดรายการอาวุโส รายการยุติธรรมสร้างสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการสร้างเครือข่ายและให้บริการข้อมูลข่าวสารมอบสื่อเสียง(วิทยุ)เพื่อเพิ่มการรับฟัง ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและเพิ่มผู้ติดตามรับฟังรายการวิทยุในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกรวย วงษ์ทอง สำรวจผู้ต้องการสนับสนุนวิทยุ(ทรานซิสเตอร์)ไปรับฟัง จำนวน 18 รายการ ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดหาไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ที่เหลือจะจัดหาและมอบให้ต่อไป

สำหรับผู้ต้องการรับฟังรายการวิทยุแต่ยังไม่มีเครื่องรับสัญญาณโดยตรง มีความต้องการวิทยุ ให้แจ้งผลการรับฟังรายการของ สวท.ตราด เอฟ.เอ็ม 92.75 เม็กกะเฮิร์ท มาที่หมายเลข 092-2468671 หรือ ลุงกรวย 081-6548443

(สนธยา/ข่าว/ภาพ)


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar