TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

จังหวัดตราด นำคณะลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไข กรณีราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ถนนสายตาละวาย - ทวีสุข – ผาเรือง เป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
ชมข้อมูล
วัคซีนใจสู้ภัย COVID-19 | ep.20 ใบไม้ร่วง
สถานี : FM 92.75 MHz.
5/05/2564 การดู 171 ครั้ง

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน "11 อุตสาหกรรม Soft Power"
นำความคิดสร้างสรรค์ และ เทคโนโลยี ต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนารายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง

 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566
11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด
“11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” วันแห่งการรำลึกถึงการวางอดีตเรือรบหลวงช้าง เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ลงพื้นที่จังหวัดตราด พบปะและปราศรัยกับพี่น้องแรงงานกัมพูชา
นายฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด พบปะและปราศรัยกับพี่น้องแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัย และทำงานในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
จังหวัดตราด นำคณะลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไข กรณีราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ถนนสายตาละวาย - ทวีสุข – ผาเรือง เป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพทรุดโทรม ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวิเชียร์ ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด นางสาวหริณโลจณ์ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลประณีต
งานปั้นเซรามิก การสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้มีความรู้สึกมีคุณค่าในสังคมและสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองจากผลงานเซรามิก ภายใต้ชื่อ  Little 9 fineday
“ครูแจ๊ค” หรือ ครูนาวิน อนัตตา วิภาตนาวิน เล่าว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้วได้สอนศิลปะบำบัดให้กับเด็กเล็กๆ ปัจจุบันได้เริ่มทำโครงการเกี่ยวกับอาชีพเซรามิก โดยใช้ความรู่ที่ตัวเองมีมาทดลองต่อยอดให้กับผู้พิการที่พ้นวัยเรียนมาฝึกอาชีพ
เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
นางบุณณฎา เทพวรชัย ผู้รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
จังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดตราด เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day)
!!  ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวขยายถนนแต่ไม่ขยายสะพาน บริเวณถนนสาย ตร.6032 บ้านท่าเรือจ้าง -บ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวงชนบทตราด โครงการชลประทานตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองตราด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ถนนสาย ตร.6032 บ้านท่าเรือจ้าง -บ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
"แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม" 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดตราด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะหารือร่วมจังหวัดตราดในการพัฒนาเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและกัมพูชา
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ พร้อมคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดตราด
ผู้ว่าฯตราดเปิด "Sexy Run Koh Mak 2023" มุ่งส่งเสริมให้เกาะหมากเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยว ช่วง Green Season
บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "Sexy Run Koh Mak 2023”
ผู้ว่าฯตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเกาะช้าง (ตราด) และผู้ประกอบการกะปิเกาะช้าง บ้านลุงแดง  ผู้ชนะเลิศการประกวดเนื้อกะปิ ประเภทกะปิมีมาตรฐาน (อย.)
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเกาะช้าง (ตราด) โดยมีนางฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด นายนิกร พิลึกเรืองเดช นายอำเภอเกาะช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม
สถานีโทรทัศน์ SAT1 ได้ขออนุญาตใช้ สวท.ตราด เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์
สวท.ตราด ได้รับการประสานงานจาก นางชัญญ์ชญา แฮทแดน ผู้ประสานงานหน้ากอง เพื่อขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" โดยขอใช้สถานที่ในการจดบันทึกพร้อมทั้งบันทึกภาพเคลื่อนไหว.

NBT Central 11
รายการถ่ายทอดสด

 

Facebook


 

 
 

PRD OTT

 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

Video Clip
วิดีโอคลิป

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านแนวคิด “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปัน ความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสันติและสอดคล้องกันจากการมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคั่งอย่างสมดุล ที่ซึ่งทุกชีวิตสามารถเติบโตและงอกงาม ในขณะที่สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู อนาคตที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนมีบทบาทและสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้ได้

มาร่วมส่งแรงใจให้ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเวนท์ ระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกัน
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
NBT Central
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
พระลาน
กยศ
ทางรัฐ
Fakenews
INFO
กอช
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จังหวัดตราด