สวท.ตราด ให้การต้อนรับ สพท.กรมประชาสัมพันธ์ ที่เดินทางมาเพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณและจัดทำรายงานการแพร่แปลกปลอม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น สวท.ตราด ให้การต้อนรับ นายเอกสิทธิ์ อนงค์รักษ์กิจ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส และคณะ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ส่วนบำรุงรักษาและพัสดุกลาง (สพท.) กรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด เพื่อทำการตรวจวัดสัญญาณและจัดทำรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar