สถานีโทรทัศน์ SAT1 ได้ขออนุญาตใช้ สวท.ตราด เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์

วันที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 น. สวท.ตราด ได้รับการประสานงานจาก นางชัญญ์ชญา แฮทแดน ผู้ประสานงานหน้ากอง เพื่อขอใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" โดยขอใช้สถานที่ในการจดบันทึกพร้อมทั้งบันทึกภาพเคลื่อนไหว./.หรือ.นันทึกภาพนิ่ง./.หรือ.มันทึกวิดีโอ ในการสัมภาษณ์.เพื่อนำใช้เป็นฉากหลัง. หรือ..เป้นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภาพยนตร์..ประเกทรายการโทรทัศน์ในเรื่องดังกล่าว.เพื่อให้เนื้อหาสาระของรายการมีความสมบูรณ์โดยจะนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SAT1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. โดยจะนำเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น และการเข้าร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ในครั้งนี้นั้น จะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ SAT1 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar