เที่ยวยั่งยืนแบบ STGs ออกไปเที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา [Full Version]

เจมส์จิจะพาทุกคนไปรู้จักกับการเที่ยว 4 ดี ผ่านโครงการ STGs : Sustainable Tourism Goals เที่ยวไทยปีนี้ ไม่ใช่แค่เที่ยวได้ แต่ต้องเที่ยวดี ออกไปเที่ยว 4 ดี กัน!

เที่ยวตามรอยเจมส์จิได้ง่ายๆ เพียงแค่
1) เที่ยวแบบ Low Carbon เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม “ดี”
2) เที่ยวแบบเข้าใจวิถี เข้าถึงวิธีใช้ชีวิต เพื่อสืบสานวัฒนธรรม “ดี”
3) ช้อปสินค้าชุมชน ให้ทุกคนมีรายได้ เพื่อหมุนเวียนเศรษฐกิจ “ดี”
4) สร้างสรรค์ชีวิต “ดี” แค่ทักทายกันด้วยยิ้ม ดูแลกันด้วยใจ พร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการ STGs STAR ที่ www.tatstar.org 

ออกไปเที่ยว 4 ดี เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย STGs - Sustainable Tourism Goals แล้วจะค้นพบว่า ‘เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา’


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar