❖ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ❖ ประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองตราด ❖ แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชน ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ❖ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ❖ แบบสํารวจความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี พ.ศ.2566 – 2585 และทบทวนบทวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ.2566 – 2570

TOP NEWS
ทันข่าว รอบด้าน บ้านเรา

รายการ "ผู้ว่าฯ ตราด พบประชาชน" ออกอากาศ 16 มีค. 66
สถานี : FM 92.75 MHz.
16/03/2566 การดู 40 ครั้ง
🔶รายการ “ผู้ว่าฯ ตราด พบประชาชน”พบกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. – 14.00 น.และ รีรัน ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00-07.00 น. ติดตามทาง สวท.ตราด F.M. 92.75 MHz. , เพจ สวท.ตราด , APP PRD7 , โทรศัพท์ 0-3951-1732 และ 0-3951-2836🔶16 มีนาคม2566🔶

 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

!!  ผู้ว่าตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวขยายถนนแต่ไม่ขยายสะพาน บริเวณถนนสาย ตร.6032 บ้านท่าเรือจ้าง -บ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวงชนบทตราด โครงการชลประทานตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองตราด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ถนนสาย ตร.6032 บ้านท่าเรือจ้าง -บ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
"แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม" 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดตราด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นำคณะหารือร่วมจังหวัดตราดในการพัฒนาเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและกัมพูชา
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ พร้อมคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดตราด
ผู้ว่าฯตราดเปิด "Sexy Run Koh Mak 2023" มุ่งส่งเสริมให้เกาะหมากเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยว ช่วง Green Season
บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "Sexy Run Koh Mak 2023”
ผู้ว่าฯตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเกาะช้าง (ตราด) และผู้ประกอบการกะปิเกาะช้าง บ้านลุงแดง  ผู้ชนะเลิศการประกวดเนื้อกะปิ ประเภทกะปิมีมาตรฐาน (อย.)
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเกาะช้าง (ตราด) โดยมีนางฐิติพร หลาวประเสริฐ ประมงจังหวัดตราด นายนิกร พิลึกเรืองเดช นายอำเภอเกาะช้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย .
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 8 ครั้ง  ในเดือนสิงหาคม 2566
นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566”
สืบสานงานคลุ้ม บ้านช้างทูน
ชาวบ้าน ต.ชางทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ใช้เวลายามว่าง มานั่งสานตะกร้า จากต้นคลุ้ม โดยสมชาย เปรื่องเวช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน ได้เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ...
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ  จัด“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ที่จังหวัดตราด
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” กิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ให้แก่เด็กยากไร้ที่ประสบปัญหาสายตาในจังหวัดตราด ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
ป.ป.ช. ภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องด้วยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 แต่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดตราด จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

NBT Central 11
รายการถ่ายทอดสด

 

Facebook


 

 
 

PRD OTT

 

Infographic & Article
อินโฟกราฟิก และ บทความ

Video Clip
วิดีโอคลิป

ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ในปี พ.ศ. 2571 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านแนวคิด “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปัน ความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสันติและสอดคล้องกันจากการมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่งคั่งอย่างสมดุล ที่ซึ่งทุกชีวิตสามารถเติบโตและงอกงาม ในขณะที่สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู อนาคตที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนมีบทบาทและสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้ได้

มาร่วมส่งแรงใจให้ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเวนท์ ระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกัน
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
NBT Central
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
พระลาน
กยศ
ทางรัฐ
Fakenews
INFO
กอช
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดตราด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จังหวัดตราด