เช็กตัวเอง! คุณแค่ เศร้า หรือ ซึมเศร้า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ?

เช็กตัวเอง! คุณแค่ เศร้า หรือ ซึมเศร้า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ?     เราสามารถแยกคนที่เศร้า กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ด้วยการสังเกตอาการความเศร้าปกติ กับโรคซึมเศร้า ด้วยการแยกความแตกต่างของอาการได้ 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar