เที่ยวชุมชนตราด : บ้านยายม่อม

เที่ยวชุมชนตราด : บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชุมชนที่อยู่ด้วยกันแบบพี่ แบบน้อง  ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก มีอาหารทะเลสด ๆ ที่ไม่มีสารพิษ ปลาโคกที่ไม่มีราคา นำมาแปรรูปจำหน่าย จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยังมีจุดเด่น คือ หาดทรายดำ 1 ใน 5 ของโลก 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :