กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ ช่วยเหลือผู้กู้ยืม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี พร้อมลดเงินต้นร้อยละ 5 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ รวมทั้งลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี และลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 เมื่อชำระหนี้ค้างทั้งหมด นอกจากนี้ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะและยอดชำระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.studentloan.or.thคะแนนโหวต :