"จุรินทร์"เข้มสั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ราคาสินค้า ทั้งหน้าโรงงาน ขายส่ง ขายปลีก อย่างใกล้ชิดทุกวัน

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะสินค้าปรับราคาขึ้น ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามราคาและสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง และราคาขายปลีก พร้อมสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร และไม่ให้มีการกักตุนสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับจังหวัดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการให้ทราบทุกวัน และต้องสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจากประชาชน เพื่อสามารถดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

ด้านนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจประจำจังหวัดติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจำหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญคะแนนโหวต :