กระทรวงพลังงาน ปรับขึ้นค่าก๊าซหุงต้ม เป็นวันแรกอีกกิโลกรัมละ 1 บาท

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นค่าก๊าซหุงต้ม หรือ LPG รวม 3 ครั้ง ในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาทต่อเดือน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ราคาก๊าซ LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม จะมีราคาเพิ่มจาก 363 บาทต่อถัง เป็น 378 บาทต่อถัง และจะทยอยขึ้นอีกเดือนละ 1 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2565

ส่วนผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลยังคงขยายระยะเวลา โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมจำนวน 4 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 220 ล้านบาท

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงพลังงานได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาทคะแนนโหวต :