กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมการศาสนา ได้ร่วมกับวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ทำความดีถวายพระราชกุศล ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม โดยเฉพาะในด้านศาสนาที่ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนาด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม

สำหรับการจัดกิจกรรมส่วนกลาง ได้ร่วมกับองค์การเครือข่ายพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดพิธีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะที่ศาสนาอื่นๆ ได้ประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar