ยกระดับการแสดงหมอลำพื้นบ้าน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

นายโกวิท ผากมาศ อธิดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวในการเสวนาวิชาการหมอลำพื้นบ้าน จากมรดกอีสานสู่มรดกโลกว่า ในปีนี้ได้วาง 5 กรอบการดำเนินงานยกระดับวัฒนธรรมไทยสู่สากล สนับสนุนภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ การส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์ เกมวีดิทัศน์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 

สำหรับการส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจะยกระดับและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน โดยนำเสนอหมอลำขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สืบทอดการแสดงหมอลำมา ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการแสดงประจำจังหวัด เช่น เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดของแต่ละจังหวัด

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้หารือถึงการจัดแผนงานส่งเสริมการแสดงหมอลำอีสาน ยกระดับหมอลำสู่ซอฟพาวเวอร์ โดยมีชมรมหมอลำพื้นบ้านทั้ง 5 ประเภทเข้าร่วมทั้งหมอลำพื้นบ้าน หมอลำกลอน หมอลำเพลิน หมอลำผีฟ้า หมอลำหมู่ สำหรับในช่วงเย็นจะมีการจัดขบวนแห่คาร์นิวัล ขอนแก่น ซอฟพาวเวอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยคณะหมอลำชื่อดังบริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และหน้าหอนาฬิกา สวนรัชดานุสรณ์ขอนแก่นในเวลา 18.00 น. หลังจากที่วานนี้ได้มีการจัดพิธียกอ้อยอครูหมอลำการรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองและการแสดงหมอลำได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าชมเนืองแน่นช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นในด้านต่างๆ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar