กกต. ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งทันที) จากนั้นวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 จะเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วันสุดท้ายเพิ่มซื่อ ถอนชื่อ วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28  พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง) ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :