กระทรวงสาธารณสุข จัดแผนรับเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการหลายประเทศพบเชื้อโควิด-19 โอไมครอน ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ แม้ประเทศไทยจะยังไม่พบเชื้อดังกล่าว แต่ได้จัดแผนเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อแบบเข้มข้น ควบคู่กับกับการศึกษาตำแหน่งการกลายพันธุ์ ข้อสังเกตสำคัญคือ เชื้อชนิดนี้มีตำแหน่งกลายพันธุ์มากกว่าสายอื่น อีกทั้งยังเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่น ทำให้กังวลว่าจะแพร่ระบาดได้เร็วขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหลีกจากวัคซีน

เบื้องต้นยังต้องติดตามและศึกษาเพิ่มเติมยังไม่สามารสรุปผลที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตาม ได้จัดมาตรการป้องกันจากประเทศต้นทางแถบแอฟริกาที่พบสายพันธุ์นี้ โดยตั้งแต่ 1 ธันวาคมเป็นต้นมา ไม่อนุญาตให้กลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทย หากเข้ามาก่อนหน้านี้ได้มีการติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตรวจครั้งที่ 2 และบางส่วนที่เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ครบ 14 วัน จะต้องกักตัวให้ครบก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่น ซึ่งมีจำนวนกว่า 100 ราย รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นของระบบเฝ้าระวัง ยืนยันประเทศไทยยังไม่พบการแพร่ระบาดของพันธุ์โอไมรครอน

พร้อมย้ำให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ขณะเดียวกันขอให้คงมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานที่และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แล้วแต่ยังต้องระวังการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนจากการรวมกลุ่มงานบุญและการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

ที่มา   

 คะแนนโหวต :