ศบศ.เตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุน การสกัดกั้นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมจะรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดและแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจไทย จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการจัดงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป หรือ FTI Expo 2022 Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย เสนอโดย ทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการคลาวด์เชอร์วิส เสนอโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ เสนอโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เสนอโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบศ.จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ เพื่อวางมาตรการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหามาตรการรับมือและสกัดกั้นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน

ที่มา   

 คะแนนโหวต :