เบียร์ ปรเมศวร์ คว้าเก้าอี้นายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ

 

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา มาเป็นอันดับ 1 ได้ 14,633 คะแนน นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร เบอร 4 อันดับ 2 ได้ 12,736 คะแนน นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย เบอร์ 3 อันดับ 3 ได้ 8,794 คะแนน และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เบอร์ 2 อันดับ 4 ได้ 896 คะแนน

ส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทีมเรารักพัทยา สามารถนำคณะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดทุกเขต รวม 24 คน

นายปรเมศวร์ ว่าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับเบียร์ (ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 1) และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทีมเรารักพัทยา เบอร์ 1-6 ยกทีม ทุกเขต เราจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้กับพี่น้องเมืองพัทยา ต่อยอดการพัฒนา ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคะแนนโหวต :