จังหวัดตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ

(19 เม.ย. 66) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่ศาลาเปรียญวัดบางปิดล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบโดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน การมอบเบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ รวมไปถึงการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในครั้งนี้ พบความต้องการของประชาชนพื้นที่ของตำบล ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ / ปัญหา ผิวจราจรชำรุดในบางเส้นทาง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

/ รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมทางที่ไม่เพียงพอ / และฝายกักเก็บน้ำที่มีการใช้งานมานานเกิดการชำรุด ไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือป้องกันน้ำเค็มหนุนได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ /.....

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar