เจาะกิจกรรมเด่นในงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" 18-22 พฤษภาคม 2566 ณ สนามหลวงตราด

งาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด "

-------------------------------------

งานประจำปี ที่มุ่งหวังส่งเสริมและให้กำลังใจเกษตรกรชาวตราด   ให้มีพื้นที่แสดงความเป็นปราชญ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตร

และของดี ที่มีอยู่ในเมืองตราด เช่น หมาหลังอาน ไก่ตี รวมถึง  ระกำหวาน ที่ เป็นชื่อของงาน !!!

-------------------------------------

18-22 พฤษภาคม 2566 ณ สนามหลวงตราด

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar