สืบสานงานคลุ้ม บ้านช้างทูน

ชาวบ้าน ต.ชางทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ใช้เวลายามว่าง มานั่งสานตะกร้า จากต้นคลุ้ม โดยสมชาย เปรื่องเวช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน ได้เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันทำจักสานคลุ้ม ต่างก็พากันนำอุปกรณ์ นำเส้นคลุ้ม มานั่งสานกันที่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวก ก็จะนั่งสานกันที่บ้าน พอเสร็จแล้วก็นำไปรวมกับกลุ่ม เพื่อจำหน่าย ........

สำหรับพืชคลุ้มเป็นพืชที่ชาวชองใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ตะกร้า ตะแกรง เสื่อ อายุการใช้งานยาวนาน มีความคงทน ปัจจุบันทางกลุ่มได้นำมาต่อยอดเป็นเครื่องใช้ และได้สร้างอุปกรณ์เครื่องใช้แบบใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งก็ได้ต่อยอดเรื่องแบบ และได้ลายใหม่ๆ ทำให้ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ ผลิตภัณฑ์จากการสานคลุ้มขายไปสู่วงกว้าง ไม่เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นครัวเรือนเท่านั้น ตอนนี้ทางกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ ก็ให้ความสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ชื่นชอบสินค้า แฮนเมด......

ตอนนี้คนที่มีฝีมือทางด้านนี้ เฉพาะที่มีอยู่ใน ต.ช้างทูน มีหลืออยู่ 3 ท่าน เท่านั้น ซึ่งการสั่งสมความรู้จากภูมิปัญญาและการเรียนรู้ใหม่ที่มีเข้ามา ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทางกลุ่มก็ได้เล็งเห็นความสำคัญ ได้มีการสืบทอดองค์ความรู้พื้นฐานการสานคุ้มให้กับคนรุ่นต่อไป รวมถึงโครงการต่างๆที่เข้ามาผลักดัน ให้นักเรียน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้และไปขยายผลต่อไปได้ในอนาคต.../


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar